Csapatjaték és Energia
Bezárás

Minden Watt számít

Az Audi Hungaria számára a fenntarthatóság stratégiai fontosságú. Csakúgy, mint működése egyéb területein, a vállalat az energiamenedzsment területén is tudatossággal, precizitással és innovációval törekszik a kitűzött célok elérésére.

         

az Audi Hungaria vállalta, hogy 2018-ig 25%-kal csökkenti fajlagos energiafelhasználását, szén-dioxid kibocsátását, vízfelhasználását, és az ártalmatlanításra várómennyiségét.

Bátor célkitűzése

Környezeti megfontolások és a folyamatosan növekvő energiaárak miatt mind fontosabbá válik az energia hatékony felhasználása. Különösen igaz ez egy olyan vállalat esetében, mint az Audi Hungaria, melynek csak a villamos energia fogyasztása felér egy kisebb város fogyasztásával. A tény, hogy a vállalat energiamenedzsment rendszere ISO 50001 tanúsítvánnyal rendelkezik, azzal jár, hogy éves szintre lebontott energiahatékonysági célokat kell megfogalmazni, melyek összhangban állnak a hosszú távú célokkal is. A VW konszern tagjaként ugyanis az Audi Hungaria vállalta, hogy 2018-ig 25%-kal csökkenti fajlagos energiafelhasználását, szén-dioxid kibocsátását, vízfelhasználását, és a keletkezett és ártalmatlanításra váró hulladék mennyiségét. Ezen belül a fajlagos energiafelhasználás csökkentése a távhő, a hidegenergia, a földgáz-, és legfőképp a villamosenergia felhasználás csökkentésével érhető el. Az Audi Hungaria törekszik arra, hogy a gyártási területek számára konkrét energiahatékonysági célokat határozzon meg. A gyártó területek mindent megtesznek azért, hogy a termelés a lehető leghatékonyabb módon történjen, a gyár- és a gyártástervezés feladata pedig az, hogy a jövőben beszerzett gépek ne csak a termelés igényeinek, de az energiahatékonyság feltételeinek is megfeleljenek. Ezen felül fontos az is, hogy a gépek energiafogyasztása egzakt módon követhető legyen, mert így lehet a legkönnyebben kiszűrni a nagyfogyasztókat, felismerni a normál üzemtől való eltérést, vagy épp ellenőrizni a bevezetett intézkedések hatását.

Teljes átvilágítás

Az elmúlt években a vállalat energiamenedzsmentje átvilágította a teljes működést, hogy pontos ismereteket szerezhessen az energiafelhasználás struktúrájáról és a kínálkozó lehetőségekről. A villamos energia felhasználáson belül a sűrített levegő előállítást és - felhasználást, a világítást, a berendezések kihasználtságát, a vezérléseket és hajtásokat is érdemes volt vizsgálni. Nagy hangsúlyt fektettek a termelésmentes időszakok követésére is, hiszen a nem aktív időszakban is törekedni kell arra, hogy a lehető legkevesebb energia fogyjon.
Nem elég azonban a célokat meghatározni, a kiindulási állapotot és a jövő lehetőségeit pontosan számszerűsíteni kell, amihez a mérések területén is innováció szükséges.

Mérd meg egyenként!

Ezt felismerve az Audi Hungaria energetikai szakemberei 2010-ben egy kísérleti projektet indítottak el. Az egyik gyártóterületen olyan mérési rendszert építettek ki, amely lehetővé tette a gyártóberendezések fogyasztásának közvetlen mérését. A kiválasztott gyártósoron 41 berendezés villamos energia és sűrített levegő fogyasztásának, illetve a gyártósorhoz kapcsolódó fluid berendezések átfolyásának és hőmérsékletének mérését oldották meg. Ahhoz ugyanis, hogy egy konkrét berendezésen újabb energiatakarékossági intézkedéseket lehessen végrehajtani, nem elég ismerni a teljes gyártósor fogyasztását.

Meg kell határozni az egyes berendezések villamos energia felhasználását is a különböző munkafolyamatok során, így az azonos berendezések energiahatékonysága összehasonlíthatóvá válik. A kiugró fogyasztású berendezéseknél részletes analízis mutatja meg, hogy mi okozza az eltérést a többi berendezéstől. Üzemszünetek során könnyen ellenőrizhető, hogy mely gépek fogyasztanak, és melyeket nem kapcsoltak le. Az egyes gépeken végrehajtott energiahatékonysági intézkedések eredményessége a rendelkezésre álló adatokból kimutatható, a megtakarítás mértéke pedig újabb mérésekkel igazolható.

Vissza

Energiatérkép – kattintásra

A gépekből egyenként kinyert mérési adatokat a szakemberek digitális formában rögzítik egy külön szerveren, így a számok online felületen is elérhetők, a berendezések fogyasztása pedig néhány kattintással, grafikus formában is megjeleníthető. Az új rendszer ráadásul az eddigieknél sokkal nagyobb felbontásban mutatja meg a fogyasztási adatokat, így megbízhatóbb képet ad. Az adatbázis segít továbbá az energia-megtakarítás további lehetőségeinek, irányainak feltárásában. A jelenleg egy mechanikus megmunkáló soron kiépített mérési rendszer eredményességét még értékelik a szakértők, a kapott eredmények alapján döntenek a mérőrendszer kiterjesztéséről. Amennyiben az eredmények kedvezőek lesznek, a következő években az összes, jelentős fogyasztású gyártósort hasonló mérési rendszerrel látják el, így segítve a 2018-ra kitűzött energiahatékonysági célok elérését.

Emberi energiák

A célok teljesítéséhez azonban ebben az esetben sem elegendő a korszerű technológia. Nagyon fontos az intézkedések mögött álló tudatosság és az emberi motiváció is. Jó eredményeket csak úgy lehet elérni, ha minden munkatárs tudja a feladatát az energiafogyasztás csökkentésében, és átérzi a téma jelentőségét. Fontos, hogy aktív párbeszéd övezze a környezetvédelmi stratégiát. Nem véletlen, hogy az Audi Hungaria Ötletbörze rendszerében kiemelten díjazza a környezetvédelemmel és energiahatékonysággal kapcsolatos munkatársi javaslatokat.

Éves jelentés 2012 - Audi Hungaria Motor Kft. Audi Hungaria Motor Kft.